Algebra

Algebra is taught during the last two or three months of the second semester and the last two tests should be entirely devoted to matrices and analytic geometry.
All video lectures in this section habe been created by and belong to MIT OpenCourseWare.

Algebra

Ten temat jest ćwiczony podczas zajęć przez ostatnie dwa lub trzy miesiące drugiego semestru. Dwa ostatnie kolokwia w tym semestrze powinny być całkowicie poświęcone macierzom i geometrii analitycznej.
Wszystkie wykłady video dostępne tu zostały przygotowane przez i należą do MIT OpenCourseWare.

Complex numbers (5 files)

Matrices (15 files)

Determinants (2 files)

Systems of linear equations (12 files)

Eigenvalues and eigenvectors (2 files)

Vectors, dot product, cross product, triple scalar product (3 files)

Equations for lines and planes (0 files)