English for Mathematics - for students of technical studies

This section contains supplementary materials for the script written under the same title. The script has been printed by the PG publishing house in 2010 and is addressed to anyone wanting to improve their knowledge of the use of English language in mathematics.

The material presented here has the form of ninety-nine mp3 files. Listen to each file and try to write down the appropriate formulas.

English for Mathematics - for students of technical studies

Ten dział zawiera dodatkowe materiały do skryptu pod tym samym tytułem. Skrypt ten został opublikowany przez Wydawnictwo PG w roku 2010 i jest adresowany do każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na temat języka angielskiego w matematyce.

Materiał przedstawiony jest w formie dziewięćdziesięciu dziewięciu plików mp3. Wysłuchaj każdego pliku i spróbuj zapisać odpowiednie wzory.

[Recording 1]

[Recording 2]

[Recording 3]

[Recording 4]

[Recording 5]

[Recording 6]

[Recording 7]

[Recording 8]

[Recording 9]

[Recording 10]

[Recording 11]

[Recording 12]

[Recording 13]

[Recording 14]

[Recording 15]

[Recording 16]

[Recording 17]

[Recording 18]

[Recording 19]

[Recording 20]

[Recording 21]

[Recording 22]

[Recording 23]

[Recording 24]

[Recording 25]

[Recording 26]

[Recording 27]

[Recording 28]

[Recording 29]

[Recording 30]

[Recording 31]

[Recording 32]

[Recording 33]

[Recording 34]

[Recording 35]

[Recording 36]

[Recording 37]

[Recording 38]

[Recording 39]

[Recording 40]

[Recording 41]

[Recording 42]

[Recording 43]

[Recording 44]

[Recording 45]

[Recording 46]

[Recording 47]

[Recording 48]

[Recording 49]

[Recording 50]

[Recording 51]

[Recording 52]

[Recording 53]

[Recording 54]

[Recording 55]

[Recording 56]

[Recording 57]

[Recording 58]

[Recording 59]

[Recording 60]

[Recording 61]

[Recording 62]

[Recording 63]

[Recording 64]

[Recording 65]

[Recording 66]

[Recording 67]

[Recording 68]

[Recording 69]

[Recording 70]

[Recording 71]

[Recording 72]

[Recording 73]

[Recording 74]

[Recording 75]

[Recording 76]

[Recording 77]

[Recording 78]

[Recording 79]

[Recording 80]

[Recording 81]

[Recording 82]

[Recording 83]

[Recording 84]

[Recording 85]

[Recording 86]

[Recording 87]

[Recording 88]

[Recording 89]

[Recording 90]

[Recording 91]

[Recording 92]

[Recording 93]

[Recording 94]

[Recording 95]

[Recording 96]

[Recording 97]

[Recording 98]

[Recording 99]