What to say in front of the blackboard?

Most students become strangely quiet when they need to go to the blackboard and solve an exercise. So here are a few tips, prepared by our students themselves, on what to say in front of the blackboard!

Choose a folder of your interest and then click on the formula to see the tutorial.

Co powiedzieć pod tablicą?

Studenci często cichną, gdy muszą iść do tablicy i omówić po angielsku etapy rozwiązywanego zadania. Tu znajdziesz kilka wskazówek, przygotowanych przez naszych wspaniałych Studentów, dotyczących poprawnego formułowania zdań w języku angielskim przy rozwiązywaniu zadań przy tablicy!

Wybierz katalog, który Cię interesuje, a następnie kliknij na wzór, żeby zobaczyć opis.

Graph transformations (27 examples)

I year EPM student, Małgorzata Chlechowicz:

I year EPM student, Sandra Arias Lopez:

I year EPM student, Natalia Hałas:

I year EPM student, Damian Głowienka:

I year EPM student, Martyna Orzeszek:

I year EPM student, Paulina Nowak:

I year EPM student, Marta Kisielowska:

I year EPM student, Marietta Kamińska:

I year EPM student, Ewa Cichosz:

I year EPM student, Natalia Korcz:

I year EPM student, Kornelia Korf:

Absolute value(9 examples)

I year EPM student, Marta Kisielowska:

I year EPM student, Agnieszka Kalinowska:

I year EPM student, Małgorzata Chlechowicz:

I year EPM student, Natalia Hałas:

I year EPM student, Aleksandra Bejnarowicz:

I year EPM student, Paweł Biernacki:

I year EPM student, Aleksandra Gostkowska-Krawczyk:

I year EPM student, Ewa Cichosz:

I year EPM student, Natalia Korcz:

Trigonometric equations(2 examples)

I year EPM student, Anna Lech:

Sequence and function limits(6 examples)

I year EPM student, Anna Lech:

I year EPM student, Agata Myszkowska:

Derivatives(41 examples)

I year EPM student, Maciej Kowalski:

I year BT student, Małgorzata Sobota:

I year EPM student, Marta Niedźwiecka:

I year EPM student, Małgorzata Wojciechowska:

I year EPM student, Marek Kowalczuk:

I year EPM student, Martyna Jasińska:

I year EPM student, Joanna Szymańska:

I year EPM student, Adam Pawłowicz:

I year EPM student, Milena Lipowska:

I year EPM student, Anna Brillowska:

I year EPM student, Kinga Basa:

I year EPM student, Adam Taratuta:

Integrals(4 examples)

I year EPM student, Karolina K.:

Matrix equations(2 examples)

I year EPM student, Aleksandra Lis:

Cramer fromula(1 example)

I year EPM student, Karolina K.:

Gaussian elimination(1 example)

I year EPM student, Karolina K.:

Eigenvalues and eigenvectors(2 examples)

I year EPM student, Karolina K.:

Distance between a point and a plane(1 example)

I year EPM student, Karolina K.:

Series(13 examples)

II year EPM student, Aleksandra Lis:

II year EPM student, Karolina K.:

II year EPM student, A.Z.:

II year EPM student, Kamila Szczepańska:

II year EPM student, Kamila Stankiewicz:

II year EPM student, Kamila Zawadzka:

II year EPM student, Joanna Szymańska:

II year EPM student, Martyna Tokarska:

II year EPM student, Małgorzata Wojciechowska:

II year EPM student, Marta Niedźwiecka:

II year EPM student, Iwona Markiewicz:

II year EPM student, Marek Kowalczuk:

II year EPM student, Jan Góral:

More tutorials coming soon!